Minust

Olen kliiniline psühholoog-psühhoterapeut ja osutan täiskasvanutele individuaalset psühhoteraapiat, töötan asutuses Juvenis.

Varasemalt olen töötanud kliinilise psühholoogi ja juhendajana Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus aastatel 2020-2022. Lisaks töötanud juhendajana Tartu Ülikooli psühholoogi instituudi tudengitele ja kliiniliste psühholoogide kutseaasta programmis. Eelnevad kümme aastat (2011-2021) olen töötanud Ambromed Kliinikus, mis on psühhiaatrilist ja psühholoogilist abi osutav erakliinik Tartus. 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuuri 2015. aastal. Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoterapeudi täieliku väljaõppe ja perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse II astme. Pean oluliseks enda erialast täiendamist, mistõttu osalen regulaarselt täiendkoolitustel ja erialastel konverentsidel, supervisioonides ja kovisioonides. 

Kuulun Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingusse

 

Olulisemad koolitused ja konverentsid

Iga-aastased European Association for Behavioural and Cognitive Therapies kongressid. 2021-2022

Iga-aastased Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kevadkonverentsid. 2015-2022

Kursus “Isiksusehäirete diagnoosimise RHK-11 (ICD-11) dimensionaalne mudel”. Tartu Ülikool 2022

Dr. Fredrike Banninki töötuba “Positiivne KKT: distressi vähendamisest eduni”. EKKA 2022

10th International Congress of Cognitive Psychotherapy. ICCP 2021

Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus. Kiira Järve Pereteraapia Kool 2018-2021

Helen Macdonaldi töötuba “CBT for somatic conditions and health anxiety”. EKKA 2020

Paarisuhte koolitus PREP Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm. SA Väärtustades Elu 2020

Teadveloleku ja enesehoolivuse praktikate 8nädalane kursus. Anni Kuusik 2019

Imago paarisuhte töötuba „Teekond soovitud armastuseni“. Urme Raadik ja Sille Jõgeva 2019

Töötuba „Aktsepteerimise ja valideerimise oskused dialektilises käitumisteraapias“. EKKA 2018

Kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõpe. Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Kool 2015-2017

Töötuba „Mindful Self-Compassion kursuse praktikad“. EKKA 2017

Monika McGoldrick „Teekond läbi genogrammi. Taasühinemine oma perekonnaga“. Eesti Pereteraapia Ühing 2017

Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse. Tartu Ülikooli täiendusõpe 2015